Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

observancia – význam cudzieho slova

zvyk, obyčaj; zachovanie obvyklých rehoľných zvyklostí