Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

observancia - význam cudzieho slova

zvyk, obyčaj; zachovanie obvyklých rehoľných zvyklostí