Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

obrepcia – význam cudzieho slova

podvodné získanie nejakej výhody, najčastejšie zatajením rozhodujúcej skutočnosti