Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

objekt – význam cudzieho slova

vec, predmet; výrobná alebo hospodárska jednotka; samostatná stavba