Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

objekcia – význam cudzieho slova

námietka