Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

O tempora, o mores – význam cudzieho slova

ó časy, ó mravy, Cicerov povzdych nad pomermi svojej doby