Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

obi – význam cudzieho slova

ozdobný pás ženského kimona