Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Oidipov komplex – význam cudzieho slova

podvedomá orientácia na rodiča opačného pohlavia a proti rodičovi rovnakého pohlavia