Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oftalmodynamometer – význam cudzieho slova

prístroj na meranie očného tlaku ciev očného pozadia