Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oftalmo-, oftalmi- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom oko, očný