Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oftalmochirurgia – význam cudzieho slova

zaoberá sa operatívnou liečbou ochorení oka