Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oferta – význam cudzieho slova

návrh, ponuka, napr. obchodná