Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oikunymum – význam cudzieho slova

miestne meno, meno sídla