Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ofio- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom had, hadí