Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

okazionalizmus – význam cudzieho slova

názor o príležitostnom božom sprostredkovaní duchovného a hmotného