Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Rf - význam cudzieho slova

značka pre rutherfordium