Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Rf – význam cudzieho slova

značka pre rutherfordium