Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

riff – význam cudzieho slova

vlna, vlnka; charakteristická džezová nástrojová figurácia