Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rigorozita – význam cudzieho slova

prísnosť, zásadová pevnosť; strnulosť