Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rift – význam cudzieho slova

hlboká priekopa ohraničená zlomami, dlhé úzke údolie