Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rezort – význam cudzieho slova

odbor alebo okruh úradnej činnosti; úrad alebo jeho časť s určitou úradnou činnosťou, ministerstvo