Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rigorizmus - význam cudzieho slova

prehnaná prísnosť; strnulosť myslenia; prísnosť názorov a jednania; neúprosnosť