Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rigidita – význam cudzieho slova

tuhosť, nekompromisnosť, nepružnosť, nepoddajnosť, stuhnutosť, odmerané chovanie; v medicíne: strnulosť svalov alebo psychických procesov