Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rigoroso – význam cudzieho slova

v hudbe: prísne, presne v takte