Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

T T – význam cudzieho slova

značka pre jednotku tesla; značka pre termodynamickú teplotu v kelvínoch; značka pre trícium