Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tabard, tabart – význam cudzieho slova

stredoveký zriasnený plášť univerzitných majstrov a bakalárov, bez rukávov, často lemovaný kožušinou, na bokoch otvorený