Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tabu - význam cudzieho slova

nedotknuteľný, posvätný; posvätná, nedotknuteľná vec; vec, ktorej sa treba vyhnúť aj v reči; čo je zakázané