Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tab - význam cudzieho slova

vystupujúca časť kartotékového lístka