Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tab – význam cudzieho slova

vystupujúca časť kartotékového lístka