Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tabes dorsalis – význam cudzieho slova

ochorenie miechy nasledujúce po infekcii neliečeného syfilisu, vysychanie miechy