Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tachograf – význam cudzieho slova

zariadenie zaznamenávajúce rýchlosť vozidla, jeho zastavenie, odstavenie a pod. na papierový kotúč