Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tacho-, tachy-, tacheo-, tachisto-, tachysto- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom rýchlosť, rýchly