Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tabes - význam cudzieho slova

hnitie; rozklad; vysychanie miechy pri syfilise