Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tabes – význam cudzieho slova

hnitie; rozklad; vysychanie miechy pri syfilise