Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

UN - význam cudzieho slova

skratka výrazu United Nations, Spojené národy, Organizácia spojených národov, OSN