Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

undina - význam cudzieho slova

vodná víla, rusalka v staronordickej mytológii; nádobka na vyplachovanie oka