Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ungelt - význam cudzieho slova

stredoveký trhový poplatok; miesto výberu tohto poplatku; v stredovekých mestách sklad tovaru a miesto pobytu cudzozemských kupcov