Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

underground - význam cudzieho slova

pod zemou, podzemný; neoficiálne hnutie alebo kultúrny smer, tajný prúd protestujúci proti konformite, oficiálnej kultúre; disent, ilegalita, hnutie odporu