Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

unanimizmus - význam cudzieho slova

estetický smer vo Francúzsku začiatkom 20. storočia, presadzujúci kolektívnu súdržnosť ľudí