Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

unitarizmus - význam cudzieho slova

systém organizácie štátnej moci vykonávanej jednotne ústrednou vládou; náboženské hnutie zdôrazňujúce jednotu Boha a odmietajúce dogmu o Trojici