Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

unisono - význam cudzieho slova

jednohlasne, jedným hlasom; súhlasne; jednohlas; jednomyseľne