Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

unanimita - význam cudzieho slova

jednomyseľnosť, jednota názorov