Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ambivalentný – význam cudzieho slova

reagujúci v protichodných citových alebo vôľových postojoch vzhľadom na určitú osobu alebo predmet; orientovaný na dve strany; nerozhodný