Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arianizmus – význam cudzieho slova

starokresťanská sekta popierajúca Kristovo božstvo