Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arianizmus - význam cudzieho slova

starokresťanská sekta popierajúca Kristovo božstvo