Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arivizmus - význam cudzieho slova

povýšenectvo, prehnaná snaha o vyniknutie