Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arivizmus – význam cudzieho slova

povýšenectvo, prehnaná snaha o vyniknutie