Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aristotelizmus – význam cudzieho slova

filozofický smer podľa učenia starogréckeho filozofa Aristotela