Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aristokrat – význam cudzieho slova

príslušník aristokracie, šľachtic; v prenesenom význame človek so vznešeným chovaním