Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aritmetika – význam cudzieho slova

časť matematiky zaoberajúca sa vzťahmi medzi číslami, náuka o číslach