Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arit – význam cudzieho slova

arzenid a antimonid nikelnatý, nerast