Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arit - význam cudzieho slova

arzenid a antimonid nikelnatý, nerast