Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aristokracia – význam cudzieho slova

šľachta a jej vláda za feudalizmu; dedičná vláda šľachty; privilegovaná vrstva spoločnosti