Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

armenistika - význam cudzieho slova

odbor zaoberajúci sa jazykom, históriou a kultúrou arménskeho národa