Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aristokratický - význam cudzieho slova

týkajúci sa aristokracie; šľachtický; vznešený, jemný, uhľadených spôsobov