Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arzia - význam cudzieho slova

ľahká, neprízvučná doba v takte; zdvih