Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arzia – význam cudzieho slova

ľahká, neprízvučná doba v takte; zdvih